Tìm kiếm:

🆘 ĐẤY NHÉ NÓI KHÔNG VỚI ĐƠN ẢO

Wednesday, 30 August 2023

🆘 ĐẤY NHÉ NÓI KHÔNG VỚI ĐƠN ẢO ✅ Chúc mừng 3 chàng trai của Nhân lực Singapore đậu Visa lương khủng nhé 🔺 2 Em rai Đầu bếp lương 3500$ và 4000$/ tháng + bao ăn (1 Nam 3800$ trên IPA để HR bớt thuế😛 nhưng sang vẫn ký 4000$ và nhận 4000$ như thoả thuận ban đầu nhé) 🔺 1 em rai đậu visa job bán hàng thời trang lương đỉnh theo IPA 👉 Chuẩn bị bay thôi 💕💕💕💕

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về bia và văn bản cho biết 'Nguyen Ngoc An- IPA.... Application M430 2023 FOREIGNER'S COPY Check OF MANPOWER before eave: Employment details NGUYEN NGỌC away MALE S$3,300 FFICER employer declared $$3,800 fixed monthly salary S$3,800 vary include employer old tha you month to bonus or Singapore 546234 working at After you arrive account allows apply your Pass be issued. and Singapore can opena need your Pass your early check the Notification Letter are asked steps must completed withdraw approval and licensing your have leave medicine, Police) carried Singapore these requirements, massage approval ot'

Có thể là hình ảnh về cuống vé và văn bản cho biết 'NGUYEN ANH KHOA-.. Application T95X AU 2023 FOREIGNER'S COPY Check employment MINISTRY MANPOWER before leave: Employment details find problem, please NGUYEN employer straight 1999 MALE ORIGINALS LIMITED 2023 SALES SUPERVISOR S$3,070 CHEST X-RKY ALLOWANCE S$3,070 Your employer as declared your fixed monthly salary 3.070 |not from month paid you regardless performance. does vertime, bonus or mployer working Singapore 408723 After you arrive Once ou Singapore, please important your employer apply agreements. Pass obe issued. can open asked your Pass ingerprints issued, check the Notification Letter so. completed will and Police) medicine, licensing Singapore. This requirements. does'

 

Các thông tin liên quan

Chúng tôi tự tin khẳng định rằng bạn đang tìm đến một thương hiệu, một địa chỉ tin cậy và chuyên nghiệp trong lĩnh vực thực tập và việc làm ở nước ngoài tại Việt Nam..
Liên hệ

Điện thoại: 0967 220 980
Hotline: 0967 220 980

Địa chỉ

Văn phòng office tầng 6 - toà nhà Việt Á số 9 phố Duy Tân - Cầu giấy, Hà Nội. Văn phòng tại Sài gòn: Toà nhà Lexington số 67 Mai Chí Thọ - Quận 2 - TP Hồ chí Minh

Copyright © 2019 NHÂN LỰC SINGAPORE All rights reserved. Powered by PHONGPV.