Tìm kiếm:

💕💕💕 BỘ ĐỀ PHỎNG VẤN JOB BÁN HÀNG BẰNG TIẾNG ANH 💕💕💕

Saturday, 19 September 2020

🌷🌷🌷 Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn job BÁN HÀNG đi làm việc tại SINGAPORE ✌️✌️✌️

🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️ CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI BUỔI PHỎNG VẤN JOB BÁN HÀNG ĐI LÀM VIỆC TẠI SINGAPORE 💕💕💕

👉 Hôm nay Nhân lực Singapore xin tổng hợp lại một số các câu hỏi phỏng vấn mà các bạn ứng viên bên mình đã tham gia trong thời gian qua. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo, giúp các bạn đạt kết quả cao trong lần phỏng vấn sắp tới . Mỗi nhà tuyển dụng sẽ có các câu hỏi khác nhau, nên các bạn cứ vận dụng những tình huống tương tự để ứng biến linh hoạt trong câu trả lời của mình. Chúc các bạn thành công ❤️

 

CÂU HỎI TÌNH HUỐNG ĐƠN HÀNG BÁN HÀNG NỘI THẤT

1. Giới thiệu về bản thân (Introduce about yourseft/ Tell me about yourself)

Trong câu hỏi này, các em sẽ trả lời với các nội dung sau:

Trả lời: Tên tôi là… năm nay tôi bao nhiêu tuổi? ….. đã tốt nghiệp trường ….. và hiện nay đang làm việc tại …. 

(Hi, Sir/Mam. First of all, I would like to say thank you for giving me the opportunity to introduce myself./ It's my pleasure to introduce myself. My name is …..I am…..years old. I graduated from……..I am now working as a sales staff at…..)

 

2. Tại sao bạn muốn làm việc tại Singapore? (Why do you want to work in Singapore?)

Trong câu hỏi này, các em chỉ trả lời như sau:

  • Thứ nhất đồng tiền Sing có giá trị hơn so với Việt Nam. Và tôi muốn kiếm tiền về phụ giúp gia đình và sau này có vốn để khi về Việt nam làm công việc mà tôi ưa thích.

(Because the offered salary is attractive. I can earn far more than what I will in my current job in Vietnam due to the strong Singapore dollar. Therefore, I can use my monthly savings for supporting my family and for investing in my favourite business)

Lưu ý: Em chỉ được trả lời như vậy, ngoài ra không đưa ra bât kỳ 1 lý do nào hết nhé.

3.Bạn có sẵn sàng làm việc tại Singapore không? (Are you ready to to to Singapore to work?)

Trả lời: Có, tôi đã sẵn sàng và rất muốn đến Singapore làm việc. 

(Yes, I really want to come to Singapore to work.)

4.Bạn có người thân nào ở Singapore không(Do you have any friends or relatives working in Singapore now?)

Trả lời: không 

(No, I don’t)

5. Bạn có chịu được áp lực công việc không? Doanh số bán hàng không? Nếu như bạn không đạt được chỉ tiêu doanh số bạn sẽ bị đuổi việc bạn có biết ko? (Can you work under high pressure and sales target? Do you know that If you do not achieve the sales target you will be fired?)

Trả lời: Bất kỳ công việc nào cũng có áp lực nhất định, tôi tự tin bản thân mình chịu được áp lực mức cao nhất. Ở việt nam tôi cũng luôn luôn cố gắng hết mình để làm một nhân viên tốt và mong muôn doanh thu về cao nhất  cho công ty. Tôi tin chắc rằng nếu tôi dc nhận tôi sẽ bán được đoanh số do công ty đề ra. Và đây cũng là mục tiêu phấn đấu của tôi có được nhiêu tiền hoa hồng hàng tháng.

(I know that any jobs have certain pressures, I believe myself can work under the highest pressure. In my jobs in Vietnam I always try my best to be a good employee and look forward to the highest sales revenue for the company. I firmly believe that if I have opportunity to work in your company I will meet the sales targets as assigned. And this is my goal: to earn a lot of commissions each month.)

6. Bạn học trường gì? Nhà bạn có mấy người? Bố mẹ bạn có cho bạn đi sang  Singaproe không? (What school did you graduate from? How many people are there in your family? Do your parent allow you go to work in Singapore?)

Trả lời: Tôi tốt nghiệp trường…..Gia đình tôi có….thành viên. Bố mẹ tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định muốn đi Singapore làm việc của tôi.

(I graduated from……My family has……members. My parents always support me to go to Singapore to work)

7.Bạn mong muốn được làm việc tại Singapore mấy năm? (How long would you like to work in Singapore?)

Trả lời: Tôi mong muốn được làm việc lâu dài, nhưng trước hết là 2 năm .

(I would like to work in a long term contract, however, 2 year contract is prefer)

 

. What are your strengths? (Thế mạnh của bạn là gì?)

My strongest trait is in customer service. I listen and pay close attention to my customer's needs and I make sure they are more than satisfied. And I'm good at keeping a team together and producing quality work in a team environment.

Điểm mạnh nhất của tôi là về dịch vụ khách hàng. Tôi lắng nghe và chú ý kỹ tới nhu cầu khách hàng của tôi và tôi chắc chắn rằng họ còn hơn cả hài lòng. Tôi giỏi duy trì cho nhóm làm việc với nhau và luôn đạt được chất lượng công việc trong một môi trường đồng đội.

 

9. What are your weaknesses? 

(Điểm yếu của bạn là gì?)

This might be bad, but in college I found that I procrastinated a lot. I realized this problem, and I'm working on it by finishing my work ahead of schedule.

Điều này có thể là xấu, nhưng ở đại học, tôi thấy rằng tôi thường hay trì hoãn. Tôi đã nhận ra vấn đề này, và tôi đang cải thiện nó bằng cách hoàn thành công việc trước thời hạn.

 

10. What are your short term goals? 

(Các mục tiêu ngắn hạn của bạn là gì)

My short term goal is to find a position where I can use the knowledge and strengths that I have. I want to partake in the growth and success of the company I work for.

Mục tiêu ngắn hạn của tôi là tìm một vị trí mà tôi có thể sử dụng kiến thức và thế mạnh mà tôi có. Tôi muốn cùng chia sẻ sự phát triển và thành công của công ty mà tôi làm việc cho họ.

 

11. What are your long term goals? (Mục tiêu dài hạn của bạn là gì?)

I want to become a valued employee of a company. I want to make a difference and I'm willing to work hard to achieve this goal. I don't want a regular career, I want a special career that I can be proud of.

Tôi muốn trở thành một nhân viên được quý trọng của một công ty. Tôi muốn tạo nên sự khác biệt và tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu này. Tôi không muốn có một sự nghiệp bình thường, tôi muốn có một sự nghiệp đặc biệt mà tôi có thể tự hào.

 

12. If you could change one thing about your personality, what would it be and why? (Nếu bạn có thể thay đổi một điều về tính cách của bạn, thì đó là gì và tại sao?

I get easily frustrated at people who don't work very hard. But I know people have different work styles and different work habits. So if I could change something, I would like to be more understanding.

Tôi dễ thất vọng với những người làm việc không chăm chỉ. Nhưng tôi biết mọi người đều có những phong cách và thói quen làm việc khác nhau. Vì vậy, nếu tôi có thể thay đổi một điều gì đó, tôi muốn có khả năng tỏ ra khoan thứ/thông cảm nhiều hơn.

 

13. What does success mean to you? (Theo bạn thành công có nghĩa là gì?)

Success means to achieve a goal I have set for myself.

Thành công có nghĩa là đạt được mục tiêu mà tôi đã đặt ra cho bản thân mình.

 

14. What does failure mean to you? (Theo bạn thất bại có nghĩa là gì?)

I think to fail at something is making a mistake and not learning anything from it.

Tôi nghĩ rằng thất bại trong việc gì đó là phạm sai lầm và không học được bất cứ điều gì từ nó.

 

15. Are you an organized person? (Bạn có phải là người có tổ chức không?)

I think I'm quite organized. I like my documents and papers in a way where I can retrieve them quickly. I also organize my work in a way where it's easy to see exactly what I'm doing .

Tôi nghĩ là tôi khá có tổ chức. Tôi thích các tài liệu và giấy tờ của tôi ở nơi mà tôi có thể lấy chúng nhanh chóng. Tôi cũng tổ chức công việc của tôi theo cách để dễ dàng thấy được chính xác những gì tôi đang làm.

 

16. In what ways do you manage your time well? (Bạn quản lý thời gian của mình theo những cách nào?)

I manage my time well by planning out what I have to do for the whole week. It keeps me on track and even helps me to be more efficient.

Tôi quản lý thời gian của mình tốt bằng cách lập kế hoạch cho những việc tôi phải làm trong cả tuần. Nó giữ cho tôi theo dõi việc việc đang làm và thậm chí giúp tôi đạt hiệu quả cao hơn.

 

17.Bạn có câu hỏi nào không? (Do you have any questions?)

Trả lời: Ông có thể cho tôi biết về công việc của tôi không? ( tỏ vẻ thái độ chăm chú, lắng nghe, thích thú ).

 Tôi rất mong muốn được gặp lại ông một ngày gần đây nhất tại Singaproe.

(Could you please tell me more details about my job at your company? 

I am look forward to seeing you in Singapore in the near future.)

18. Đất nước Singapore dân số tuổi già, khi làm việc có rất nhiều người  già vậy bạn sẽ ứng sử như thế nào cho phù hợp? ( bạn có thể thấy rằng với độ tuổi 60, 70 nếu còn sức khỏe, người Singapore vẫn làm việc bình thường)

Trả lời: Đối với người già, tôi luôn luôn coi trọng họ giống như bậc cha mẹ của tôi, luôn luôn lắng nghe, tôn trọng, và học hỏi họ những kinh nghiệm làm việc của họ. Ngoài ra với độ tuổi của tôi đang nằm trong độ tuổi có sức khỏe tốt tôi có thể làm những công việc hỗ trợ họ mà họ cần sự giúp đỡ của tôi ………..

(Regarding the elderly, I always treat them like my parents, I always listen to them, respect them, and try to learn from their working experiences. And I am willing to give them a favor if  they need my help)

19. Bạn biết gì về siêu thị của chúng tôi? Chúng tôi bán những mặt hàng gì? Bạn có biết sứ mệnh của công ty tôi là gì không? (How do you know about our supermarket and our products? Do you know about our company’s mission?)

Trả lời: Tôi được biết tên Công ty của Ông là Siêu thị Nhật 

Chuyên bán các mặt hàng như là: đồ điện máy và nội thất, hàng tiêu dùng

Sứ mệnh của công ty  là mang đến các sản phẩm điện máy nội thất đa dạng chất lượng, giá cả cạnh tranh đến tay người tiêu dùng.

(Yes, I know your company name is JAPANESE SUPERMARKET

 , IT and furniture retailer in Southeast Asia. Your company mission is to make aspirational home products easily affordable, and to offer competitive prices across all product ranges)

20. Bạn có biết bạn đang ứng tuyển vào vị trí nào không? Nhiệm vụ của bạn hàng ngày là gì? (Do you know which postion are you applying for? What are your duties?)

Trả lời: Tôi ứng tuyển vào vị trí nhân viên bán hàng, và công việc của tôi là bán đồ nội thất. hàng gia dụng

(Yes. I am applying for product specialist position in your company. My role is selling furniture products at the store)

21. Nếu tôi là khách hàng và tôi muốn mua 1 ghế sofa, bạn sẽ tư vấn cho tôi như thế nào? (If I were a customer come in your supermarket, I want to buy a sofa, what will you recomment to me?)

Trả lời: Tôi sẽ hỏi bạn một số câu hỏi liên quan đến sản phẩm bạn cần mua như sau: Bạn mua ghế sofa cho phòng khách, phòng ngủ hay là mua cho văn phòng? Ai là người dùng? Bạn sử dụng ghế nhằm mục đihcs gì? Bạn muốn mua mức giá bao nhiêu? Phòng bạn rộng bao nhiêu mét vuông? Hình dạng như thế nào? Sau khi nhận được câu trả lời của bạn, tôi hỏi tiếp một số thông tin cụ thế về kích cỡ, hình dạng, kiểu dáng và màu sắc của bộ sofa mà bạn cần mua là như thế nào. Sau đó, tôi sẽ dẫn bạn đến tham quan các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn, mô tả cho bạn về giá cả và các chương trình khuyến mại, ưu đãi của công ty dành cho khách hàng.

Firstly, I will ask you some questions so that I can understand your needs: Do you need this sofa for a living room, family room, or office? Who will use it? What will you use it for? How much usage will it get? What shape and size is the room? Once I determine your needs, I will move on to specifics such as size, shape, style and color. And then, I will show you some products that meet your needs. When leading you go to see products, I will describe each products’ features, prices and promotions company offered.

 

 

 

Các thông tin liên quan

Chúng tôi tự tin khẳng định rằng bạn đang tìm đến một thương hiệu, một địa chỉ tin cậy và chuyên nghiệp trong lĩnh vực thực tập và việc làm ở nước ngoài tại Việt Nam..
Liên hệ

Điện thoại: 0967 220 980
Hotline: 0967 220 980

Địa chỉ

Văn phòng office tầng 6 - toà nhà Việt Á số 9 phố Duy Tân - Cầu giấy, Hà Nội. Văn phòng tại Sài gòn: Toà nhà Lexington số 67 Mai Chí Thọ - Quận 2 - TP Hồ chí Minh

Copyright © 2019 NHÂN LỰC SINGAPORE All rights reserved. Powered by PHONGPV.